Meggondolhatja magát és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?

Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Önt internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhata.

Mi az az elállási jog? 

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén kérheti a Magyar Aranykereskedő Zrt-től az Ön által kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására vagy kipróbálására.

Kell-e indokolnia a szerződéstől való elállást?

Nem, a szerződéstől való elállás esetén nem köteles magyarázatot adni az elállás okára, ettől függetlenül sokat segít nekünk, ha közli velünk az elállás okát, így a jövőben el tudjuk kerülni az ilyen eseteket. Tehát a szerződésnek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja elállási jogá

Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek elképzelte, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos, hogy a Magyar Aranykereskedő Zrt. az elállási jog gyakorlását nem köti semmilyen korlátozó feltételhez.

Mely időponttól gyakorolhatja elállási jogát?

Termék megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatja elállási jogát?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki az Ön részére, a 14 napos elállási határidő a pénteki napon kezdődik.

Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodása után haladéktalanul érdemes dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

A 14 napos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek a Magyar Aranykereskedő Zrt-hez?

Nem, mert a 14 napos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 14 napon belül meg is kell érkeznie hozzánk, hanem elegendő, ha a 14 napos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát.

Előfordulhat olyan eset, hogy a 14 napos elállási határidő meghosszabbodik?

Igen, amennyiben a Magyar Aranykereskedő Zrt . a termék kiszállításáig (szolgáltatás esetében a szerződéskötés napjáig) nem bocsátja az Ön rendelkezésére az ún. írásbeli megerősítést. Ebben az esetben ugyanis Ön az elállási jogát az írásbeli megerősítés kézhezvételének napjától számított nyolc munkanapon belül, legfeljebb azonban az elállási határidő kezdő időpontjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(Az írásbeli megerősítés tartalmazza mindazon információkat, amelyekre Önnek egy esetleges jogérvényesítés során szüksége lehet, így például a vállalkozás adatait, az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalókat, vagy éppen a panaszintézés helyéről, illetve az esetleges jótállási feltételekről szóló tájékoztatást. Az írásbeli megerősítést a Magyar Aranykereskedő Zrt . különféle módokon juttathatja el az Ön részére: megküldheti az elektronikus visszaigazoló e-mail részeként, de rendelkezésre bocsáthatja a megrendelt termék postai csomagjához mellékelve.)

Kipróbálhatja-e, használhatja-e a terméket az elállási határidő alatt?

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntötte, hogy nincsen szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állapotát, hogy minél jobb állapotban tudja azt a Magyar Aranykereskedő Zrt-hez visszajuttatni.

Követeli-e a Magyar Aranykereskedő Zrt. elállás esetén, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldje vissza?

Nem, ilyen feltételektől nem teszi függővé a Magyar Aranykereskedő Zrt. az elállási jog gyakorlásának elfogadását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel, garanciajeggyel, certifikációval) együtt az elállási határidő lejártáig.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás? 

Elállás esetén, az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha Ön meg sem rendelte volna a terméket a webáruházban. Ez azt is jelenti, hogy Ön köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a Magyar Aranykereskedő Zrt. részére, mi pedig kötelesek vagyunk legkésőbb 30 napon belül az Ön által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

Milyen költségeket kell Önnek viselnie a szerződéstől való elállásakor?

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. A Magyar Aranykereskedő Zrt. az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem ró Önre. Ezzel összefüggésben a termék esetleges ingyenes kiszállításának díját sem terheljük utólag Önre.

A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat nem számítunk fel Önnek, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, kártérítést kérünk a termék esetleges meghibásodása, károsodása, törése, illetőleg bármilyen értékcsökkenése miatt.